Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

xem gái-hóa đá

2 thằng đi xem trộm gái tắm, bỗng 1 
thằng bỏ chạy, thằng kia đuổi theo hỏi:
- Đang hay sao mày chạy?
- Tại tao nhớ ra mẹ bảo xem trộm gái
tắm là bị hóa đá
- Vậy mà cũng tin?? - Tin chứ. Tao đang cảm thấy 1 bộ phận
bắt đầu cứng lại đây này =))

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét