Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

1001 kiểu ngủ gật của sinh viên


Đời sinh viên, ai chẳng ít nhất ngủ gật vài lần trên lớp


Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Pose hình lúc bạn đang ngủ là một sở thích

Ngủ mở mắt?
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Sàn thư viện có vẻ rất êm ái
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Ngủ... rơi cả sách vở
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Ngủ ngay khi đang cầm bút
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Ngủ mọi lúc...
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
... mọi nơi có thể!
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Minh họa cho bạn ngủ
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Tạo dáng xì tin mà bạn ngủ ngồi vẫn không hay biết
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Dáng ngủ hơi... co quắp
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Một tư thế ngủ rất... khó tả
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện
Khó đỡ hình ảnh sinh viên châu Á ngủ trong thư viện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét